Alles van Nederland
Bekijk de agenda
< december 2021 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
48
 
 
1
2
3
4
5
49
6
7
8
9
10
11
12
50
13
14
15
16
17
18
19
51
20
21
22
23
24
25
26
52
27
28
29
30
31
 
 

P&O en arbeidsrechtAdresgegevens 's Gravendamseweg 5
2215TB Voorhout
Telefoon
T 0252-225466

P&O Arbeidsrecht

Veel MKB bedrijven hebben geen arbeidsjurist op de payroll staan waarbij een afhankelijkheid ontstaat van een advocatenbureau tegen hoge kosten of de relevante vraagstukken worden nooit opgepakt of geadresseerd. Dit komt noch de efficiëntie noch de effectiviteit van uw organisatie ten goede. Gelukkig kunnen wij u snel en accuraat de ontbrekende ondersteuning bieden tegen zeer schappelijke tarieven.

Personeelsadvisering

De consulenten van S10 consultancy hebben ruime ervaring bij zowel profit- als non-profit organisaties op het gebied van onder meer begeleiding van langdurige ziekte, ontslag en reorganisaties, arbeidsrecht- en CAO-vraagstukken. Hieronder vallen ook het opstellen van arbeids- en vaststellingsovereenkomsten alsook de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Samenvattend bied  S10 consultancy  ondersteuning aan bij:

 • het opstellen van arbeidscontracten
 • verplichtingen Wet Verbetering Poortwachter
 • ontslagzaken
 • CAO's, arbeidsrecht en arbeidsreglementen
 • verlofregelingen
 • sociale verzekeringen
 • Financieel en fiscaal


S10 consultancy kunnen ook ondersteuning bieden bij de financiële en fiscale aspecten rondom reorganisaties en/of ontslagaanvragen.

Werkwijze
S10 consultancy biedt u ondersteuning op afstand. U kunt uw P&O arbeidsrecht ondersteuningsverzoek richten aan: arbeidsrecht@s10consultancy.nl.
S10 consultancy biedt u een vrijblijvende offerte vooraf aan waarin een bedrag staat of in geval van complexe zaken een uurtarief. Voor S10 consultancy kan het belangrijk zijn om meer informatie over uw organisatie of achtergrondinformatie over een zaak te ontvangen.

Duur? Dat woord bestaat eigenlijk niet. Alles wat meer oplevert dan het kost is niet duur!
Lastig? Dat wel, maar de consultants van S10 consultancy zijn de specialisten die u ondersteunen en graag die "last" van u overnemen!

Lees verder op de website van S10 consultancy:

S10consultancy KAM management Bollenstreek stanOprichter en consulenten:De oprichter en eigenaar van S10 consultancy is Stan van Gemert. Stan heeft 25 jaar ervaring in diverse sectoren waaronder de zorgsector, de ICT-sector en de Aerospace industry. Bij bedrijfsprocessen heeft hij zich altijd gefocust op kosteneffectiviteit en het algemeen belang. Dit zijn ook de speerpunten in de bedrijfsfilosofie van S10 consultancy. Stan is trots op zijn consulenten. Het zijn onder andere bedrijfsanalisten, KAM-managers, Neerlandici, trainers, coaches, arbeidsrechtjuristen en fiscaal juristen. Alle consulenten wenden hun deskundigheid en expertise aan om uw bedrijf maximaal te ondersteunen en te optimaliseren. Zij hebben een sterk oog voor werknemers en klanten.

Volgens Wikipedia:

P&O staat voor Personeel en organisatie, ook wordt hiervoor regelmatig HRM (Human Resource management) gebruikt.
De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht BW:7 vanaf Artikel 610 zijn:

 • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of ten minste 20 uur arbeid per maand)
 • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
 • wanneer geldt een proeftijd
 • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
 • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
 • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de reintegratieverplichtingen van de werknemer
 • verlof
 • gelijke behandeling
 • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht, is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Toepasselijke EU-regelgeving is met name het EG-verdrag inzake recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. Ook fiscale wetgeving en sociale zekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.

 


« terug


Advies - Loopbaanbegeleiding - Personeel - Rechtshulp