Alles van Nederland
Bekijk de agenda
< mei 2018 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
18
 
1
2
3
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
22
28
29
30
31
 
 
 

Dorpshuis Fort Vreeswijk met Een drijvend verleden

Dorpshuis Fort Vreeswijk met Een drijvend verleden
Vreeswijk
Aanvang 16:00u tot 20:00u
Fort Vreeswijk 1a, 3433 ZZ Nieuwegein


Vrijdag 21 april de primiëre van de documentaire 'Een drijvend verleden' bij Dorpshuis Fort Vreeswijk

Hoe verging het de scheepvaart in Nieuwegein ten tijde van WOII

Er is in de WO II veel gebeurd met en rondom de binnenlandse scheepvaart. Weinig is daarover bij de bevolking bekend en weinig is hierover vastgelegd. De oorlog had voor schippers en hun familie grote impact en er zijn nog veel verhalen van mensen die getuigen zijn geweest van deze belangrijke periode.

Nieuwegein kent veel inwoners met een achtergrond in de scheepvaart. Door het project ‘Een drijvend verleden' brengen we deze verhalen tot leven en brengen we met een originele, interessante benadering de betekenis van een oorlog weer in de aandacht van jong en oud. Op deze manier nemen we mensen mee in de grote betekenis van ‘vrijheid' en brengen we mensen in contact met elkaar en geven de gelegenheid om met elkaar ervaringen te delen. Het project geeft, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering, inwoners van Nieuwegein een extra mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te breiden en kennis te nemen van de geschiedenis van hun stad. Dit draagt bij aan meer verbondenheid met elkaar en met de stad.

Als opmaat voor de jaarlijkse 4 en 5-mei viering wordt op vrijdag 21 april 2017 een bijzondere activiteit georganiseerd met als thema: ‘Een drijvend verleden: de Nieuwegeinse scheepvaart in de WOII.' De scheepvaart in Nieuwegein, voormalig Jutphaas en Vreeswijk, is van grote betekenis en kent een lange historie. Ook in de oorlog heeft de scheepvaart in meerdere opzichten een bijzondere rol gespeeld. We halen de verhalen van Nieuwegeiners ‘boven water halen' en leggen ze vast in beeld. Deze verhalen willen we op verschillende manieren delen met inwoners van Nieuwegein en ze worden in een aantrekkelijk, gevarieerd programma gepresenteerd.

Bewoners Nieuwegein delen hun geschiedenis

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk gaat voor de gelegenheid de samenwerking aan met het 4-5 mei comité Nieuwegein, om vooruitlopend op de 4&5 mei-viering, extra aandacht te schenken aan de geschiedenis van Jutphaas en Vreeswijk.

Bewoners van Vreeswijk hebben zich georganiseerd om met vereende krachten dit stuk cultuur-historie ‘boven water te krijgen'. Verschillende bewoners hebben een aandeel in het tot stand brengen van dit programma. Dit gebeurt op verschillende manieren. Er zijn bewoners belast met de ‘research': het benaderen van mensen die ooggetuigen zijn geweest, anderen zijn belast met het ophalen van ervaringen bij andere projecten, er zijn bewoners die de uitvoering van de dag voor hun rekening nemen, er zijn bewoners die meewerken aan het tot stand komen van de documentaire, er zijn bewoners die beeldmateriaal beschikbaar stellen, er is een groep bewoners dat zorgt voor de ontvangst van mede-bewoners op 21 april, er is een organisatiecomité van bewoners die het totaal en de coördinatie van het project gestalte geven en er zijn bewoners die de publiciteit rondom het project verzorgen.

Op 21 april worden bewoners uitgenodigd om te luisteren naar de verhalen van hun medebewoners en om hun eigen ervaringen toe te voegen.

Belangstelling

In de voorbereiding blijkt al dat het een aansprekend onderwerp is. Bij het horen van de plannen beginnen mensen spontaan te vertellen over hun eigen ervaringen. Door het al vroeg in de voorbereiding betrekken van verschillende organisaties die een binding hebben met verschillende doelgroepen, is de verwachting dat de activiteit zich mag verheugen in een grote belangstelling. Ouders van deelnemende kinderen en jongeren, schippers, ouderen, nieuwe inwoners van Nieuwegein.

Jeugd en jongeren

Voor jeugd en jongeren is de scheepvaart een aansprekend onderwerp. In Vreeswijk liggen een aantal schepen met ‘geschiedenis'. Dagelijks kunnen zij deze schepen met een geschiedenis zien liggen. Het project geeft jeugd en jongeren een inkijkje in onze geschiedenis gekoppeld aan een aansprekend en dagelijks zichtbaar item: de scheepvaart.

Een aantal kinderen wordt betrokken in het maken van de documentaire. Door hen een rol hier in te geven kunnen zij hier op school over vertellen en wordt het voor kinderen ook extra interessant om de documentaire te gaan zien.

De kinderen van de basisschool worden uitgenodigd bij de première van de documentaire en bij de verhalenmiddag. Op school worden zij, in de periode hieraan voorafgaand, hierop voorbereid. Leerlingen van het ROC-horeca verzorgen ‘het captainsdinner' op deze dag. In de voorbereiding hierop moeten zij zich verdiepen in wat er in de oorlog gegeten werd en hoe dit eten werd bereid. Tijdens de dag zelf komen zij in contact met de oudere bewoners en hun verhalen.

Belangrijk blijvend document over een drijvend verleden

Een documentaire met getuigenissen van Nieuwegeiners vormt de kern van het project. De première van de documentaire vindt plaats op 21 april en gaat vergezeld van andere vormen van beleving van deze episode in onze geschiedenis. Een professional (editor bij Brandpunt) heeft aangeboden om de documentaire, tegen een vergoeding van de onkosten, te vervaardigen en de historicus Ad van Liempt is betrokken als adviseur.

Een blijvende herinnering

Ná 21 april blijft de documentaire beschikbaar en zal op verschillende plaatsen aangeboden worden. De documentaire dient als ‘aanjager' om inwoners hun eigen ervaringen te laten vertellen over ‘oorlog'. De documentaire wordt aangeboden aan: RTV-utrecht, bibliotheek De Tweede Verdieping, Huize Vreeswijk, Museum Vreeswijk en de Museumwerf Vreeswijk.

De bibliotheek De Tweede verdieping vertoont de documentaire van 22 april tot eind mei.

Programma vrijdag 21 april 2017 : EEN DRIJVEND VERLEDEN

In het programma "Een drijvend verleden " wordt op verschillende manieren en met en voor verschillende doelgroepen de scheepvaart in de WOII belicht.

Vanaf 16.00 uur

 • Première Documentaire " een drijvend verleden"
 • Foto-expositie
 • Expositie basisschool leerlingen; beeldende interpretatie van ‘oorlogsverhaal'
 • Een schipperse vertelt......... Vertelmiddag door en voor inwoners van Nieuwegein

Vanaf 18.30 uur

 • ‘Captains-dinner' in oorlogstijd
 • 2de vertoning documentaire
 • Lezing Ad van Liempt : ‘de bevrijding van Nederland'


In de lezing, de documentaire, de foto-expositie en de verhalen in het middagprogramma komen de volgende aspecten aan bod:

 • Scheepvaart en het verzet. Onderduik op schepen, mensen in veiligheid brengen per schip, afzinken van schepen om te voorkomen dat ze in handen vallen van de bezetter;
 • Gedwongen dienst doen voor de bezetter, geconfisqueerde schepen naar Duitsland, verbouw van schepen voor militair transport; afzinken van schepen om te voorkomen dat ze in handen vallen van de geallieerden;
 • Werkgelegenheid in de scheepvaart; het hoofd boven water houden; vervoer over water de juiste weg in oorlogstijd? Eerder meer dan minder werkgelegenheid?
 • Leven op een schip in oorlogstijd. Boden Vreeswijk en Jutphaas voor schippers een veilige haven? Hoe kwamen schippers aan de kost en wat was die kost?

Toelichting op het programma

 1. Lezing Ad van Liempt Ad van Liempt verzorgt 's avonds een lezing over de WOII.
 2. Première van de documentaire: "Vreeswijkse schippers in de 2e wereldoorlog". In navolging van de eerder gemaakte documentaire over het schippersleven in Vreeswijk neemt de maker van deze documentaire, Klaas Wijbenga, de regie op zich. De research voor het onderwerp wordt gedaan door een groep mensen die een sterke relatie heeft met Vreeswijk en met de scheepvaart. Zij hebben verschillende getuigen bereid gevonden hun verhaal voor de camera te doen.
 3. ‘Captains-dinner' in oorlogstijd: Tussen het middag en avondprogramma wordt er ‘oorlogseten' geserveerd. Tijdens een driegangenmenu wordt het oorlogseten geproefd en toegelicht. Hoe pover soms toch ook goed kon zijn. Maar ook oorlogseten met een moderne twist. Leerlingen van het ROC-MN -horeca gaan deze maaltijd verzorgen. Dit is voor hun een aanleiding om zich te verdiepen in de geschiedenis en het thema.
 4. Foto-expositie: Museumwerf Vreeswijk verzorgt een foto-expositie in heel Nieuwegein over dit onderdeel van het ‘drijvende verleden'. Er wordt hiervoor ondermeer gebruik gemaakt van het fotoarchief van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum.
 5. Een schipperse vertelt......... Een paar mensen die hun verhaal in de documentaire hebben verteld, vertellen dit verhaal ook uitgebreider live. We nodigen toehoorders uit om deze verhalen aan te vullen met eigen belevenissen. We maken er een gezellige middag van waarbij iedereen onder het genot van een drankje en een hapje kan luisteren en kan aanvullen.

Onderzoek

Om zoveel mogelijk materiaal ‘boven water te halen' is een beroep gedaan op veel Nieuwegeinse (amateur-) historici. Zij zijn op zoek gegaan naar mensen met verhalen en beeldmateriaal. Veel materiaal is via Rina Copier, Harmke Mastenbroek en Jaap Boersema al beschikbaar.

Co-productie

Er zijn meerdere organisaties in Vreeswijk die een relatie hebben met het onderwerp en/of actief zijn in de organisatie van activiteiten in Vreeswijk. Met hen is de samenwerking gezocht om gezamenlijk het programma uit te voeren.

Het 4 en 5 mei Comité Nieuwegein is betrokken in de voorbereiding en uitvoering. De Museumwerf Vreeswijk, ROC Midden Nederland, Bibliotheek De Tweede Verdieping en de Willem Alexanderschool participeren in het programma.

Goed voorbeeld in Utrecht Oudwijk

We zijn dank verschuldigd aan Podium Oost in Utrecht en met name aan mevrouw Mijnie Borghstijn. Zij is de initiatiefneemster van een succesvolle themaweek in 2015 in Oudwijk. Genereus heeft zij met ons hun ervaring gedeeld en stelt zij materiaal beschikbaar. (zie ook: www.podiumoostutrecht.nl)


Meer informatie www.fortvreeswijk.nl

« terug
De Leest tegels en tegelwerken Bladel
Rechtshulp - Ermelo Mulderij Bedrijfsjuristen
Natuurklimpark - Ermelo Klimbos Ermelo
Grieks Restaurant Olympus
Ladies Selection Ulft